grote kerk

Welkom op de website van de Protestantse wijkgemeente

Rondom de Grote Kerk te Leeuwarden.

 Gastvrijheid - Traditie - Spiritualiteit

Wij zijn een geloofsgemeente in het centrum van deze stad en wat onze gemeente bindt,is de liefde voor eigentijdse woordverkondiging, de schoonheid van het gebouw, de wijze van vieren, de muziek en de kunst. Wij voelen ons opgenomen in de geschiedenis van eeuwen. Geslachten lang hebben mensen in de Grote Kerk hun ‘heil’ gezocht.


De bijbel is een belangrijke bron voor ons geloof.
We zien de bijbel niet als Gods onfeilbaar woord dat ons van boven af is toegevallen, maar als een boek van beneden, een mensenboek, waarin Godzoekers in de geschiedenis van Israël door de eeuwen heen iets van hun ervaringen met de Eeuwige aan het papier hebben toevertrouwd.
Daarbij hoort een niet-dogmatische geloofsbeleving, waarbij zeker ook onze eigen ervaringen, dromen, verwachtingen, onze menselijke zwakheden een mogelijke toegangsweg tot God zijn. In onze liturgie nemen meditatieve momenten een belangrijke plaats in.

Zoekende mensen vind je niet alleen in de kerk, maar ook daar buiten. We streven er dan ook naar om in de Grote Kerk ruimte te maken voor iedereen die dat wil. 

Dit betekent dat wij het als onze missie beschouwen om: 

-met elkaar te zoeken naar de betekenis van de verhalen uit de bijbel voor ons leven en geloven

-te vieren dat God van mensen houdt
-respectvol en solidair om te gaan met andersdenkenden
-de liefde van God gestalte te geven binnen de eigen gemeente, maar ook op de plaatsen waar wij leven en werken
-als gemeente, maar vooral ook ieder voor zich, ons geloof zichtbaar te maken en door te vertellen aan anderen

Zodra we onszelf kennen, beginnen we te handelen uit een ander vertrekpunt: niet vanuit woede maar vanuit bewogenheid en zorg. Dan kijken we niet met gefronste wenkbrauwen naar de wereld, maar strekken onze handen uit. Dan beseffen we, dat tal van mensen struikelen in het donker. Dan steken we de kaarsen aan Wanneer we echt gaan begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, ontstaat als vanzelf het verlangen de wereld te verlossen. (bron onbekend) 

De Grote Kerk wordt gezamenlijk gebruikt door drie wijkgemeenten van de Protestantse gemeente te Leeuwarden: 

Adelaar - Regenboog, Fenix - Goeder Herder en Rondom de Grote Kerk

 Kerkdiensten o.v.v. de wijkgemeente Rondom de Grote Kerk: 

Tweede zondag van de maand: 11.00uur Viering Derde zondag van de maand: 19.00uur Avondgebed 

Vierde zondag van de maand: 12.00uur Jacobijner Noen met nazit(soep en broodjes)

 

Overige diensten:
Eerste zondag van de maand: 19.00uur cantatedienst, (behalve juli en augustus) o.v.v. Algemene Kerkenraad 

Elke zondag 09.30uur, Viering o.v.v. Adelaar/Regenboog en Fenix/Goede Herder

Vierde zondag van de maand: 19.00uur Fryske Vesper in de Waalse Kerk 

Vijfde zondag van de maand: 09.30uur Viering van de drie wijkgemeenten samen met de wijkgemeente Camminghaburen beurtelings in de Grote Kerk en in de Schakel. 

In de agenda vindt u alle kerkelijke activiteiten van onze gemeente. 

Voor verder informatie verwijs ik u naar de Gemeentegids.

 

 

 

Informatieblad

Klik hier 

 

Dienst beluisteren?

admin