grote kerk

Jacobijner Noen

 

 

Elke vierde zondag van de maand om 12.00 uur wordt de Jacobijner Noen gehouden.

 

 

De Jacobijner Noen is een middaggebed, met elementen uit het avondgebed maar ook met een overdenking en voorbeden zoals we die uit de ochtenddienst kennen. Medewerking verlenen de cantorij Rondom de Grote Kerk, organist Theo Jellema en een gastpredikant.

 

 

Het thema dit seizoen is ‘Mienskip’. Daarmee sluiten we aan bij de verkiezing van Leeuwarden/Friesland tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Mienskip, het Friese woord voor gemeenschap of samenleving, is hierin de rode draad. Hoe kunnen we dit verbinden met de christelijke geloofstraditie?

 

 

De dienst zelf duurt ongeveer drie kwartier, daarna is iedereen welkom voor een kop soep en een broodje in de foyer. 

Voor de kinderen is er oppas/kindernevendienst. 

 

            

    

        

          

                 

 

 

 

 

Informatieblad

Klik hier 

 

Dienst beluisteren?

admin